Οικονομία

Συνολικά καθαρά κέρδη 3,6 δισ. ευρώ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς κατέγραψαν συνολικά καθαρά κέρδη 3,6 δισ. ευρώ το 2023, μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με ανάλυση του οίκου DBRS για τις ελληνικές τράπεζες. Σχολιάζοντας ο οίκος τα αποτελέσματα του 2023, σημειώνει ότι το 2022 είχαν καταγραφεί σημαντικά έσοδα από έκτακτα κέρδη συναλλαγών (π.χ. πωλήσεις ακίνητης περιουσίας). Ταυτόχρονα, η μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων ήταν 12,1% το 2023 από 14,6% το 2022. Τα συνολικά έσοδα των τραπεζών ενισχύθηκαν κατά 10% σε σχέση με το 2022 χάρη στη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), καθώς οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων δανείων και χρεογράφων έχουν διαμορφωθεί σε υψηλές τιμές, ενώ το κόστος χρηματοδότησης καταθέσεων έχει αυξηθεί οριακά. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι τα NII πιθανότατα θα μειωθούν το 2024, καθώς αναμένεται μείωση των επιτοκίων βάσης από την ΕΚΤ, μεγαλύτερος ανταγωνισμός για την εκταμίευση δανείων, αλλά και αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων και του κόστους της χονδρικής.

To Top