Μετά την ίδρυση του παραρτήματος της Ιατρικής Σχολής στην Φρανκφούρτη ακόμη μια σημαντική εξέλιξη προστίθεται στη δυναμική ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με την ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής. 

Η Σχολή Κτηνιατρικής προσφέρει πενταετές πτυχίο Κτηνιατρικής (Doctor of Veterinary Medicine, DVM), και αποτελεί ένα δυναμικό και πολυδιάστατο κέντρο για την εκπαίδευση των μελλοντικών κτηνιάτρων και την προώθηση της επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς της κτηνιατρικής. 

Οι φοιτητές θα εκπαιδεύονται σε υπερσύγχρονα εργαστήρια προσομοίωσης και ανάπτυξης κλινικών δεξιοτήτων, ενώ θα συνδυάζουν την θεωρητική με την κλινική εκπαίδευση πραγματοποιώντας την πρακτική τους στην Πανεπιστημιακή Κλινική Μικρών Ζώων στην Πανεπιστημιούπολη αλλά και μέσω ευρέος φάσματος συνεργασιών με συμβαλλόμενους φορείς.

Το Πτυχίο Κτηνιατρικής (Doctor of Veterinary Medicine, DVM) πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αξιολόγησης της Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης (European System of Evaluation of Veterinary Training – ESEVT) και άλλων κοινοτικών και διεθνών οδηγιών.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής, ενδυναμώνει την υπεροχή του Πανεπιστημίου στον τομέα της υγείας, αφού παρέχει την πιο ολοκληρωμένη δέσμη σπουδών  Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Επιστημών Υγείας & Ζωής στην Κύπρο καθώς προσφέρει 24 προγράμματα στους συγκεκριμένους τομείς αυτούς, ενώ 11 από αυτά κατ’ αποκλειστικότητα στην Κύπρο. 

Ο καθηγητής Δημήτριος Ραπτόπουλος, με εκτεταμένη ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία, αναλαμβάνει τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής.

Η Σχολή Κτηνιατρικής δέχεται αιτήσεις εισαγωγής από υποψήφιους/ες φοιτητές/ριες για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024 (Έναρξη Μαθημάτων: 7 Οκτωβρίου 2024). Αναλυτικά τα Κριτήρια Εισδοχής ΕΔΩ 

Σπουδές 5 Αστέρων

Με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων QS Stars University Ratings 2021, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση Πέντε Αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του επίδοση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο [email protected]