Οικονομία

PPC, το νέο λογότυπο του ομίλου στη Ρουμανία

1697548809 Snea default

Το νέο λογότυπο PPC και τη νέα ομιλική εικόνα παρουσίασε ο Ομιλος ΔΕΗ για τις θυγατρικές του στη Ρουμανία, τα οποία πλέον θα εφαρμόζονται σταδιακά σε όλα τα σημεία επαφής των εταιρειών με τους πελάτες.

H νέα οπτική ταυτότητα PPC, που εκφράζει τη διεθνοποιημένη εικόνα του Ομίλου ΔΕΗ και την παρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργήθηκε με γνώμονα το όραμα του Ομίλου για το βιώσιμο μέλλον της ενέργειας και τη σχέση που θέλει να αναπτύξει με τους πελάτες του σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται.

H νέα ομιλική ταυτότητα έχει εφαρμοστεί στα κεντρικά γραφεία και καταστήματα της PPC στη Ρουμανία.

To Top