Οικονομία

«Να δώσουμε μεγαλύτερη ώθηση στην ενιαία αγορά»

1697548809 Snea default

Κατά την Ντέμπορα Ρεβολτέλα, θα πρέπει στην Ευρώπη «να σκεφτόμαστε περισσότερο ευρωπαϊκά. Να δώσουμε μεγαλύτερη ώθηση στην ενιαία αγορά, σε τομείς όπως η ενέργεια, η ψηφοποίηση, ο τραπεζικός τομέας, οι δεξιότητες. Τώρα γίνονται πολλά σε εθνικό επίπεδο και αυτό μπλοκάρει πολλές επενδύσεις. Δεν υπάρχει βελτιστοποίηση των αγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δίνοντας ώθηση στην ενιαία αγορά, η ίδια η αγορά θα απελευθερώσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Επίσης χρειάζονται καλά στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις και καλά στοχευμένα κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα, όπως είπαμε. Πρέπει να μετακινηθούμε από το πλαίσιο όπου ο δημόσιος τομέας είναι παντού και στηρίζει όλους σε στοχευμένα μέτρα σε κλάδους όπου ακόμη και λίγα δημόσια χρήματα μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Επιπλέον, είναι απολύτως απαραίτητη περαιτέρω πρόοδος στην ενιαία κεφαλαιαγορά. Πρέπει να τοποθετηθεί στην κορυφή των προτεραιοτήτων, να βρεθεί τρόπος όλες αυτές οι αποταμιεύσεις που δεν χρησιμοποιούνται να επενδυθούν στην παραγωγική πλευρά της οικονομίας. Υπάρχουν πολλά να γίνουν».

To Top