Οικονομία

Καταβολές σε 127.906 δικαιούχους

1697548809 Snea default

Συνολικά 102.657.345 ευρώ θα καταβληθούν σε 127.906 δικαιούχους, έως 5 Απριλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας:

n

Από τις 2 έως 5 Απριλίου θα καταβληθούν 16.600.000 ευρώ σε 680 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

n

Στις 3 Απριλίου θα καταβληθούν σε 450 δικαιούχους 333.600 ευρώ για παροχές τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

n

Στις 5 Απριλίου θα καταβληθούν σε 29.666 δικαιούχους 12.723.745 για επιδόματα μητρότητας, κ.ά.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

n

35 εκατ. ευρώ σε 63.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας κ.ά.

n

19 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων.

n

9 εκατ. ευρώ σε 110 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

n

10 εκατ. ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

To Top