Ελλάδα

Εθνική Τράπεζα, μια αλλαγή ουσίας που μας αφορά

nbg1

Εθνική Τράπεζα, μια αλλαγή ουσίας που μας αφορά

Η αβεβαιότητα των τελευταίων δεκαετιών σε εγχώριο αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, οι οικονομικές συνθήκες και οι πάντα απρόβλεπτες πτυχές του μέλλοντος, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για έναν σταθερό και έμπιστο συνεργάτη. Η Εθνική Τράπεζα, με την εμπειρία αλλά και την ενσυναίσθηση που τη χαρακτηρίζει, αποτελούσε ανέκαθεν έναν πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. 

Σήμερα, μετά από ένα ταξίδι εξέλιξης, διαφοροποίησης και συστηματικής δουλειάς προς συγκεκριμένους στόχους, η Εθνική Τράπεζα είναι η Τράπεζα Σήμερα. Μια τράπεζα η οποία προσφέρει τη σύγχρονη τραπεζική εμπειρία, σχεδιάζει λύσεις που βασίζονται στη συνδεσιμότητα, την προσβασιμότητα, την απλότητα και τη διαρκή καινοτομία, λειτουργεί σε κάθε έκφανσή της με επίκεντρο τον πελάτη και τους εργαζομένους της και εξελίσσεται συνεχώς, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας.

nbg7
Εθνική Τράπεζα, μια αλλαγή ουσίας που μας αφορά 4

Σαφώς το ταξίδι αυτό δεν σταματά ποτέ και η Εθνική υπόσχεται ένα μέλλον με ακόμα περισσότερες απαντήσεις και λύσεις, με τους κατάλληλους ανθρώπους για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η αλλαγή της τράπεζας είναι ήδη εδώ και εκφράζεται πλέον μέσα από μια νέα εταιρική ταυτότητα, η οποία αντανακλά την πρόοδο και τη δυναμική της.

Με πλούσια χρωματική παλέτα, με ανανεωμένο λογότυπο και εικόνα των καταστημάτων και με σχήμα-σύμβολο την έλλειψη, η Εθνική Τράπεζα υπογραμμίζει τη συμπερίληψη με σκοπό την ατομική και συλλογική ανάπτυξη, τον σεβασμό της στο παρελθόν και τη δέσμευσή της να συνεχίσει να στηρίζει εμπνευσμένα και με υπευθυνότητα τους πελάτες και τους εργαζόμενους. 

nbg4
Εθνική Τράπεζα, μια αλλαγή ουσίας που μας αφορά 5

Όλα τα παραπάνω δείχνουν τον δρόμο για την Εθνική Τράπεζα σήμερα, με έμφαση στην δημιουργία και παροχή εξατομικευμένων λύσεων, στην ανάπτυξη ψηφιακών δυνατοτήτων και υπηρεσιών και στη δέσμευση για προστασία του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κοινωνίας. 

To Top