Οικονομία

Εύσημα και συστάσεις για τις ελληνικές τράπεζες

Τα οικονομικά αποτελέσματα των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών για το 2023 σχολιάζει σε έκθεσή του ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS Morningstar, ο οποίος δίνει εύσημα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας για την αύξηση της ρευστότητάς τους και την κεφαλαιακή τους επάρκεια, όμως κρίνει πως η ποιότητα των κεφαλαίων τους παραμένει ασθενής. «Η βελτιωμένη ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, καθώς και οι πρόσφατες καλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας έχουν οδηγήσει σε αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, επιτρέποντας στο ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να ολοκληρώσει σχεδόν την αποεπένδυσή του από τις συστημικές τράπεζες» λέει στον σχολιασμό του ο DBRS.

Αποτελέσματα

Οπως σημειώνεται στην έκθεση, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς κατέγραψαν συνολικά καθαρά κέρδη 3,6 δισ. ευρώ το 2023, μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ωστόσο ότι το 2022 είχαν καταγραφεί σημαντικά έσοδα από έκτακτα κέρδη συναλλαγών (π.χ. πωλήσεις ακίνητης περιουσίας). Ταυτόχρονα, η μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) ήταν 12,1% το 2023, από 14,6% το 2022. Τα συνολικά έσοδα των τραπεζών ενισχύθηκαν κατά 10% σε σχέση με το 2022 χάρη στη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), καθώς οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων δανείων και χρεογράφων έχουν διαμορφωθεί σε υψηλές τιμές, ενώ το κόστος χρηματοδότησης καταθέσεων έχει αυξηθεί οριακά. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι τα NII πιθανότατα θα μειωθούν το 2024, καθώς αναμένεται μείωση των επιτοκίων βάσης από την ΕΚΤ, μεγαλύτερος ανταγωνισμός για την εκταμίευση δανείων, αλλά και αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων και του κόστους της χονδρικής.

Ωστόσο, ο DBRS εκτιμά ότι τα περιθώρια των επιτοκίων θα παραμείνουν ισχυρά, καθώς οι τράπεζες έχουν προβεί σε αντιστάθμιση της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσω του παγώματός τους στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Επιπλέον, ο DBRS κρίνει θετικά την ισχυρή πειθαρχία που έχουν επιδείξει οι τράπεζες στον περιορισμό του κόστους λειτουργίας τους παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, στοιχείο που έχει συμβάλει σημαντικά στη στήριξη της λειτουργικής κερδοφορίας. Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ), ο DBRS τονίζει πως ο λόγος ΜΕΑ προς τον συνολικό όγκο δανείων μειώθηκε στο 4,1% επί του συνόλου, από 6,2% το 2022, ενώ το μέσο ποσοστό κάλυψης ΜΕΑ ενισχύθηκε από 60% σε 66%.

Επενδυτική βαθμίδα

Απόψε αναμένεται η αξιολόγηση για το αξιόχρεο της χώρας του οίκου Moody’s, που είναι και ο μόνος που δεν έχει δώσει στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα.

Στην προηγούμενη αξιολόγησή του τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Moody’s είχε αναφέρει πως προκειμένου να αναβαθμίσει το αξιόχρεο της Ελλάδας περιμένει να δει τη συνέχιση της οικονομικής πολιτικής και τη δέσμευση για δημοσιονομική εξυγίανση, σε συνδυασμό με την επιτυχή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων – ιδιαίτερα στο δικαστικό σύστημα – που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, ταχύτερη από την αναμενόμενη βελτίωση της δημοσιονομικής ευρωστίας και την εξάλειψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σχετικά με τον τραπεζικό τομέα, ο Moody’s έκανε λόγο για ανάγκη μείωσης της μεταβλητότητας της κερδοφορίας και την προσέγγιση των ευρωπαϊκών μέσων όρων σε ό,τι αφορά την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών. Σημειώνεται ότι στην αξιολόγησή του της προηγούμενης εβδομάδας, ο DBRS διατήρησε την Ελλάδα στη χαμηλότερη κλίμακα της επενδυτικής βαθμίδας (ΒΒΒ χαμηλό).

To Top