Οικονομία

Μπλόκο στο λαθρεμπόριο καυσίμων

1697548809 Snea default

Αμεση ενημέρωση ζητά η ΑΑΔΕ από τις εταιρείες πετρελαιοειδών και τα διυλιστήρια εάν διαπιστώνουν παραβάσεις σε πρατήρια που προμηθεύουν καύσιμα. Συγκεκριμένα θα ενημερώνουν την ΑΑΔΕ εάν το πρατήριο:

n δεν παρέχει στοιχεία φορολογικού μητρώου, άδεια λειτουργίας, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά προβλεπόμενα στοιχεία

n δεν επιτρέπει τη λήψη δείγματος καυσίμων που διακινεί για έλεγχο

n δεν έχει εγκαταστήσει και δεν λειτουργεί σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίμων

n δεν κατέχει νόμιμα καύσιμα ή ενεργειακά προϊόντα.

Η ΑΑΔΕ θα δίνει εντολή στις εταιρείες πετρελαιοειδών και τα διυλιστήρια να διακόψουν τη διάθεση ενεργειακών προϊόντων προς το πρατήριο που τέλεσε την παράβαση, να αποσύρουν από το πρατήριο τα σήματά τους, τις αντλίες τους και τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους έως την αποκατάσταση των παρατυπιών ή τη νόμιμη επαναλειτουργία του πρατηρίου, σε περίπτωση σφράγισής του.

Στήριξη Επιμελητηρίων

για εξαγωγές

Συζήτηση έχει ανοίξει ανάμεσα στο υπουργείο Ανάπτυξης και τα Επιμελητήρια της χώρας για την αύξηση των πόρων που τα Επιμελητήρια πρέπει να διαθέτουν για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Στόχος είναι να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα προώθησης προϊόντων και συμμετοχές σε εκθέσεις για την καλύτερη και οργανωμένη προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, ιδιαίτερα μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια.

Τα οφέλη όπως υποστηρίζουν επιμελητηριακοί παράγοντες θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για την οικονομία, καθώς θα μπορούν να υπάρχουν ακόμα και συνέργειες στην προβολή επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους που όμως αλληλοσυμπληρώνονται, όπως ο τουρισμός και τα τρόφιμα.

Μείωση καταθέσεων λόγω ακρίβειας

Νέα μείωση 1,1 δισ. ευρώ σημείωσαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Φεβρουάριο (μείωση 5,2 δισ. τον Ιανουάριο), δείγμα του ότι οι πολίτες «βάζουν χέρι» στα έτοιμα εξαιτίας της εκτεταμένης ακρίβειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, μείωση κατά 912 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Φεβρουάριο του 2024 οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 3.167 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, πτώση κατά 156 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Φεβρουάριο του 2024 οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 2.070 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 1.804 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2024, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 3.702 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2024.

To Top