Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό Υποτροφιών Ακαδημαϊκής Αριστείας για διδακτορικές σπουδές (Ph.D.). Οι υποτροφίες, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα σπουδών φοίτησης, αφορούν αποκλειστικά σε νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες διδακτορικού επιπέδου το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024 στα ακόλουθα διδακτορικά προγράμματα και θεματικές περιοχές κάτω από την εποπτεία των ακόλουθων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Υποβολή αιτήσεων για Διδακτορικές Σπουδές με πλήρη Υποτροφία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 2

Έναρξη σπουδών 7 Οκτωβρίου 2024

Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:

  • Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά εδώ.
  • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να παραδώσουν ερευνητική πρόταση και περιγραφή περιοχής ερευνητικών ενδιαφερόντων μαζί με την αίτηση τους.
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναγράφονται αναλυτικά εδώ
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2 Μαΐου 2024
  • Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής συνέντευξης/εων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα euc.ac.cy/en/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο [email protected]