Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των καταγγελιών και των αναφορών που φτάνουν στη γενική γραμματεία Εμπορίου, επικαιροποιήθηκε απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με το «Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών/ Καταγγελιών και μεθοδολογία σχεδιασμού των ενεργειών ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης».

 • Υπενθυμίζεται ότι οι αναφορές και οι καταγγελίες μπορεί να αφορούν:
 • α) σε συμβάσεις που περιέχουν γενικούς – καταχρηστικούς όρους συναλλαγών,
 • β) σε ζητήματα εγγυήσεων,
 • γ) σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων,
 • δ) σε συμβάσεις από απόσταση,
 • ε) σε συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος,
 • στ) σε ορισμένες πτυχές συμβάσεων εντός εμπορικού καταστήματος,
 • ζ) σε συμβάσεις εμπορίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση,
 • η) σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2251/1994,
 • θ) στην ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων,
 • ι) σε άλλες ειδικότερες εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών σε τομείς για την εποπτεία των οποίων αρμόδια είναι η ΓΔΑΠΚ (πχ συμβάσεις καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, συστήματα πληρωμών, οικονομικές δραστηριότητες ενημέρωσης οφειλετών, συμβάσεις με μονάδες αδυνατίσματος, συμβάσεις χρονομεριστικής
 • μίσθωσης κά).

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, οι τρόποι υποβολής των αναφορών/καταγγελιών είναι οι εξής:

 • Ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας (ΠΚ-01) που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΓΔΑΠΚ www.katagelies.mindev.gov.gr. Συνίσταται οι ανώνυμες αναφορές και καταγγελίες (μη υποβολή στοιχείων ταυτοποίησης) να υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας καταγγελιών (ΠΚ-01).
 • Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με την αποστολή συμπληρωμένης της ειδικής φόρμας (ΠΚ-01).
 • Ταχυδρομικώς, με την αποστολή συμπληρωμένης της ειδικής φόρμας (ΠΚ-01) στην ταχυδρομική διεύθυνση:
  Υπουργείο Ανάπτυξης
  Γενική Γραμματεία Εμπορίου
  Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
  Πλατεία Κάνιγγος, ΤΚ 10181, Αθήνα.
 • Με αυτοπρόσωπη παρουσία ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας (ΠΚ-01), που υπάρχει διαθέσιμη στο Πρωτόκολλο. Η παραλαβή της αναφοράς/καταγγελίας πραγματοποιείται από το Πρωτόκολλο (φυσικό ή/και ηλεκτρονικό) του υπουργείου και λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Στην απόφαση https://diavgeia.gov.gr/doc/ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη φόρμα αναφοράς / καταγγελίας ΠΚ-01.

Πηγή: ΑΠΕ