Η εφαρμογή του Μέτρου για τις παρακάρλιες περιοχές, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ξεκινήσει εντός Μαΐου, ενώ ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει σε παραγωγούς της Θεσσαλίας τα 12 εκατ. ευρώ για το έτος 2023

Το μέτρο με τίτλο «Βελτίωση και προστασία κατάστασης υδροφόρου ορίζοντα παρακάρλιων περιοχών με παύση καλλιεργητικής δραστηριότητας», θα είναι διάρκειας δυο ετών και οι πόροι του θα προέρχονται από το αποθεματικό κρίσης ύψους 43 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι αυτοί που θα δηλώσουν στο ΟΣΔΕ τις πλημμυρισμένες εκτάσεις, με την προϋπόθεση να έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ και το 2023.

Τη Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει σε παραγωγούς της Θεσσαλίας τα 12 εκατ. ευρώ για το έτος 2023-εκτός των θεομηνιών-οπότε αθροιστικά θα έχουν καταβληθεί περί τα 25 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν περί το 80% των συνολικών ζημιών του 2023.

Όπως τονίζεται αναμένεται απόφαση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με σκοπό την έκδοση ΚΥΑ για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στους πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με σκοπό τη στήριξή τους από την κακοκαιρία Daniel κατά το έτος 2023, συνολικού ύψους κατά ανώτατο όριο 1.662.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι ήδη έχουν καταβληθεί 976.558 ευρώ σε 403 δικαιούχους.

Τέλος, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, εντός Απριλίου προβλέπεται να πληρωθούν μεταξύ άλλων 245 εκατ. ευρώ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ενώ πριν το Πάσχα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων 425 εκατ. ευρώ για τα Οικολογικά Σχήματα, όπως και τα υπόλοιπα 88 εκατ. ευρώ για τη βασική ενίσχυση.