Για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος μίλησε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στην ΕΡΤnews.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Κάθε δύο χρόνια, Επιτροπή του Ageing Working Group της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζει αναλογιστικές μελέτες για τα ασφαλιστικά συστήματα των κρατών-μελών. Η τελευταία μελέτη για το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα δείχνει ότι αυτό είναι βιώσιμο, αν τηρηθούν οι υφιστάμενοι κανόνες.

Αν και η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, οι αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι αυτή σταδιακά θα συγκλίνει προς τον μέσο όρο της ΕΕ. Ταυτόχρονα, αναμένεται και σταδιακή μείωση των μεταβιβάσεων του προϋπολογισμού για την κάλυψη των ελλειμμάτων της κοινωνικής ασφάλισης, παρότι οι μεταβιβάσεις αυτές θα παραμείνουν υψηλότερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Ερωτηθείς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για τον κίνδυνο να μειωθούν οι συντάξεις, ο υφυπουργός Εργασίας απάντησε: «Οι διαθέσιμες εκτιμήσεις δείχνουν ότι, με βάση τους υφιστάμενους κανόνες, οι συντάξεις θα αυξάνονται διαχρονικά. Το ύψος της αύξησης εξαρτάται από τον ρυθμό της μεταβολής της παραγωγικότητας της εργασίας, αλλά, σε βάθος χρόνου, από τις αποδόσεις των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων της κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Πρέπει να επισημανθούν δύο επιμέρους σημεία, όπως υπογράμμισε. Πρώτον, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημαντικό ρόλο για τη μελλοντική σύνταξή τους παίζει η επιλογή της ασφαλιστικής κλάσης. Η συντριπτική πλειονότητα των ελευθέρων επαγγελματιών επιλέγει την κατώτατη ασφαλιστική κλάση, καταβάλλοντας χαμηλότερες εισφορές από αυτές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό. Αυτό, όμως, μελλοντικά οδηγεί σε χαμηλή σύνταξη και χαμηλό βιοτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του συνταξιοδοτικού βίου.

Δεύτερον, η συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση στη χώρα μας είναι πολύ χαμηλή σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρόσφατα, ψηφίστηκε νόμος που εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία της επαγγελματικής ασφάλισης, με σκοπό την ανάπτυξη του τομέα. Αν ο στόχος αυτός επιτευχθεί, αυξάνεται η μακροχρόνια συνταξιοδοτική αποταμίευση και, συνακόλουθα, αυξάνονται οι συντάξεις και το βιοτικό επίπεδο των νυν εργαζομένων και μελλοντικών συνταξιούχων».

Το δημογραφικό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα

Αναφερόμενος στο δημογραφικό πρόβλημα και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ο κ. Τσακλόγλου είπε τα ακόλουθα: «Το δημογραφικό είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Είναι αυτονόητο ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε διευκολύνουμε τα νέα ζευγάρια να αποκτούν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Όμως, αν κρίνουμε από τις πρόσφατες εμπειρίες των άλλων χωρών, δεν υπάρχει καμία χώρα στην οποία να έπεσε το ποσοστό γονιμότητας αρκετά κάτω από το 2,1, που είναι το απαραίτητο για τη σταθερότητα του γηγενούς πληθυσμού και η χώρα να ανέκαμψε δημογραφικά αργότερα.

Επίσης, το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλό, παρά τη σημαντική πτώση του κατά την τελευταία πενταετία, αλλά ήδη παρατηρούμε σημαντικές στενότητες σε τμήματα της αγοράς εργασίας. Για τον λόγο αυτό, έχουμε λάβει μέτρα, για να ωθήσουμε περισσότερους ανθρώπους προς την αγορά εργασίας τόσο γυναίκες όσο και νέους και άτομα με αναπηρία, αλλά και άτομα μεγάλης ηλικίας, ενδεχομένως συνταξιούχους. Σε όλες αυτές τις κατηγορίες τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό στη χώρα μας είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην ΕΕ».