Πολιτική

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για την «αναμόρφωση του πλαισίου για την παρένθετη μητρότητα» κατέθεσε η Αθηνά Λινού

linou3

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για την «αναμόρφωση του πλαισίου για την παρένθετη μητρότητα» κατέθεσε η Αθηνά Λινού

Αναμόρφωση του πλαισίου για την παρένθετη μητρότητα, «με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον τόσο των παιδιών, όσο και των γυναικών που κυοφορούν ως παρένθετες», προτείνει, με τροπολογία που κατέθεσε στο νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αθηνά Λινού.

«Προκειμένου να εξασφαλισθεί ο αλτρουιστικός χαρακτήρας της παρένθετης μητρότητας, να αποφευχθεί οποιαδήποτε μορφής εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος αλλά και της διαδικασίας γενικότερα και να προστατευθούν τα παιδιά που γεννιούνται μέσω παρένθετης κύησης από κινδύνους εμπορίας διακίνησης, εκμετάλλευσης και συναλλαγής», προτείνεται :

  1. Η παρένθετη κύηση να επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που τόσο η μέλλουσα μητέρα όσο και η παρένθετη έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα.
  2. Η καταβολή των δαπανών και αποζημιώσεων προς την παρένθετη κυοφόρο να γίνεται απευθείας, από τους υποψήφιους γονείς, μέσω διατραπεζικής μεταφοράς ή με κάθε άλλον νόμιμο προβλεπόμενο τρόπο, και χωρίς τη μεσολάβηση των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, όπως ισχύει σήμερα.
  3. Η παρένθετη να είναι πλήρως ενημερωμένη για τη διαδικασία και τους κινδύνους, και να προβλεφθούν όρια ως προς τον αριθμό των τοκετών, καισαρικών και παρένθετων κυήσεων που μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. Αναλυτικά η παρένθετη θα πρέπει:
  • να εκπροσωπείται από δικηγόρο, διαφορετικό από τον δικηγόρο των υποψήφιων γονέων και να βεβαιώνεται ότι λαμβάνει ενημέρωση τόσο για τα νομικά, όσο και για τα ιατρικά, συναφή με την παρένθετη κυοφορία, ζητήματα στη μητρική της γλώσσα. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου θα καθορίζεται από την Αρχή, και καλύπτεται από τους υποψήφιους γονείς.
  • να έχει ιστορικό τουλάχιστον μίας (1) φυσιολογικής κύησης που οδήγησε σε τελειόμηνο τοκετό χωρίς επιπλοκές και απόκτηση παιδιού
  • να μην έχει ιστορικό παραπάνω των συνολικά τεσσάρων (4) τοκετών και να μην έχει υποβληθεί σε περισσότερες από δύο (2) καισαρικές τομές.
  • να μην έχει ιστορικό παραπάνω των δύο (2) παρένθετων κυήσεων, ανεξάρτητα από το αν αυτές ολοκληρώθηκαν και οδήγησαν σε τοκετό.
  1. Να προβλεφθεί η δημιουργία μητρώου (α) δικαστικών αδειών, που χορηγήθηκαν κατά το άρθρο 1458 του Αστικού Κώδικα, (β) κυήσεων, που πραγματοποιήθηκαν μετά τη χορήγηση της ως άνω δικαστικής άδειας καθώς και (γ) τοκετών. Σήμερα στη χώρα μας δεν είναι γνωστός ούτε ο ακριβής αριθμός των δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκε άδεια για παρένθετη κύηση, ούτε, πολύ περισσότερο, αν ακολούθησε εμβρυομεταφορά, κυοφορία και τοκετός βάσει των εκδοθέντων δικαστικών αποφάσεων.
To Top