Πολιτική

Τροπολογία για επιτάχυνση των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Τροπολογία για επιτάχυνση των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Στην επιτάχυνση υλοποίησης των κοινωφελών προγραμμάτων υπέρ των ωφελουμένων προχωρά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συζητήθηκε σήμερα Τετάρτη, τροποποιείται η υποπαρ. ΙΔ.1. παρ. ΙΔ΄ άρθρου πρώτου του ν. 4152 /2013.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωσή του, η τροπολογία αφορά τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με αντικείμενο την απασχόληση ανέργων, είτε απευθείας σε δήμους και Περιφέρειες, είτε σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από αυτούς, είτε σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από υπουργεία.

«Με την προτεινόμενη τροποποίηση», είπε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, «επεκτείνουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων και από πόρους του κατά περίπτωση αρμόδιου ή συναρμόδιου υπουργείου. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία και βελτιώνεται η εύρυθμη και άμεση υλοποίηση των κοινωφελών προγραμμάτων».

Ο ισχύον νόμος προβλέπει ότι, για την υλοποίηση των προγραμμάτων, η ΔΥΠΑ μπορεί να επιχορηγείται από πόρους του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ή του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Δηλαδή, ακόμα κι αν ένα πρόγραμμα σχεδιάζεται για φορέα εποπτευόμενο άλλου υπουργείου, η χρηματοδότησή του προέρχονται από πόρους του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

«Η περιοριστική αυτή διάταξη, που βρίσκεται σε ισχύ, προκαλεί καθυστερήσεις και εμποδίζει την εύρυθμη υλοποίηση των προγραμμάτων σε βάρος τελικά των δυνάμει ωφελουμένων» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

To Top