Οικονομία

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακη: Έσπασε το φράγμα των 1,2 GW στις ΑΠΕ

photo1695308329

photo1695308329

Ξεπέρασε το όριο των 1,2 GW στις ΑΠΕ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αυξάνοντας την εγκατεστημένη ισχύ σε κατά 35%, σε σχέση με το 2022.

Αυτό κάνει γνωστό η εισηγμένη με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου: «Η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου αυξήθηκε σε 1.225 MW στο τέλος Σεπτεμβρίου (έναντι 905 MW στο τέλος του 2022) μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο έργο του Καφηρέα κατά το τέλος του τρίτου τρίμηνου».

Εως το τέλος του Ιουνίου είχε συνδεθεί το 59% των ανεμογεννητριών (204,4 MW) με τη συνολική συνδεδεμένη ισχύ να ανέρχεται σε 1.095,7 MW.

Το έργο του Καφηρέα συνολικής ισχύος 330 MW, αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο σύμπλεγμα αιολικών πάρκων του χαρτοφυλακίου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αλλά και της χώρας, με τη συνολική επένδυση να ανέρχεται στα 550 εκατ. ευρώ.

Πρώτο εξάμηνο

Το πρώτο εξάμηνο του 2023 χαρακτηρίστηκε, ωστόσο, από αδύναμες ανεμολογικές συνθήκες έναντι μιας πολύ ισχυρής απόδοσης της αντίστοιχης περιόδου του 2022. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής φόρτισης του συνολικού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 27,6% έναντι 32,0% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022, με συνέπεια τη μείωση της παραγωγής κατά 9,7%, καθώς η νέα εγκατεστημένη ισχύς είχε οριακή μόνο συνεισφορά κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου. Οι αδύναμες ανεμολογικές συνθήκες που παρατηρήθηκαν (έναντι των πολύ ενισχυμένων κατά την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους) είναι συμβατές με τη στοχαστικότατα που διέπει την παραγωγή από αιολικά πάρκα και λαμβάνεται υπόψιν σε κάθε μοντέλο πρόβλεψης, χωρίς να επηρεάζει τη μακροχρόνια απόδοση των έργων. Επισημαίνεται, επίσης, ότι μετά από έναν αδύναμο ανεμολογικά Ιούλιο, έχει παρατηρηθεί μια αισθητή βελτίωση των συνθηκών έως τώρα, όπου σε συνδυασμό με την αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ αναμένεται να καλύψει έως το τέλος του έτους τη χαμηλότερη απόδοση του πρώτου εξαμήνου.

Έσοδα και κερδοφορία

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 145,7 εκατ. ευρώ έναντι 155,9 εκατ. ευρώ το 2022, σε συνέχεια της χαμηλότερης παραγωγής ΑΠΕ. Στον αντίποδα, θετική συνεισφορά είχε η σταδιακή αύξηση των εσόδων από τη διαχείριση απορριμμάτων σε συνέχεια της έναρξης λειτουργίας του έργου στην Πελοπόννησο.

Σε επίπεδο κερδοφορίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) για το Α’ Εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 74,7 εκατ. ευρώ έναντι 93,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ως συνέπεια των χαμηλότερων εσόδων από πωλήσεις ενέργειας λόγω των προαναφερθέντων χαμηλών ανεμολογικών συνθηκών. Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά το Α’ Εξάμηνο του 2022 είχε διαμορφωθεί σε 80,4 εκατ. επιβαρυνόμενη με πρόβλεψη (μη-ταμειακή) 13,1 εκατ. ευρώ σχετιζόμενη με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 20,3 εκατ. ευρώ, έναντι 16,0 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 29,8 εκατ. ευρώ έναντι 44,0 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, επηρεασμένα, επίσης, από αυξημένες αποσβέσεις λόγω των νέων έργων.

Τα καθαρά κέρδη

Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2023 διαμορφώθηκαν σε 23,1 εκατ. ευρώ έναντι 30,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, ενώ σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν σε 23,8 εκατ. ευρώ έναντι 43,6 εκατ. για το Α’ Εξάμηνο του 2022.

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν 55,0 εκατ. ευρώ κατά το Α’ Εξάμηνο του έτους, έναντι 56,9 εκατ. κατά το αντίστοιχο του 2022, ενώ οι συνολικές επενδύσεις (capex) για το εξάμηνο ανήλθαν σε 125,6 εκατ. ευρώ, σχετιζόμενες σχεδόν αποκλειστικά με τις νέες επενδύσεις της εταιρείας.

Ενισχυμένες επιδόσεις

Για τις αμέσως επόμενες περιόδους, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναμένει σημαντική ενίσχυση των εσόδων και της λειτουργικής κερδοφορίας σε συνέχεια της έναρξης λειτουργίας του αιολικού συμπλέγματος Καφηρέα πριν το τέλος του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Η έναρξη λειτουργίας σηματοδοτεί μια αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά περίπου 35% και αναμένεται να έχει μία αντίστοιχη θετική συνεισφορά στη λειτουργική κερδοφορία (σε ετησιοποιημένη βάση). Eπίσης βρίσκεται πλέον σε πλήρη εμπορική λειτουργία το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο και μαζί με τα λοιπά έργα του τομέα παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ (διαχείριση απορριμμάτων Ηπείρου, Ηλεκτρονικό Εισιτήριο) θα ενισχύσει περαιτέρω τις επιδόσεις του Ομίλου σε μακροπρόθεσμη βάση.

Τα μακροπρόθεσμα έργα

Μεσοπρόθεσμα ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο έχοντας πλέον υπό κατασκευή το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία με ορίζοντα υλοποίησης το 2025/26. Ακόμη, σταδιακά από το τέλος του τρέχοντος έτους και εντός του 2024 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κατασκευή νέων πάρκων (κυρίως φωτοβολταϊκών) στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη άνω των 550 MW, ενώ συνεχίζουν να εξετάζονται κατά περίπτωση και με βάση τις συνθήκες τις αγοράς νέα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι για ένα σημαντικό μέρος των νέων έργων υπάρχουν ήδη ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμφωνίες με τρίτους για την πώληση ενέργειας (corporate PPAs). Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.α.) στην Ελλάδα που αναμένεται να είναι σε θέση σταδιακά να ξεκινήσουν κατασκευή από το επόμενο έτος. Σε αυτό το πλαίσιο η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW. Τέλος, έμφαση δίνεται και σε νέα έργα παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ (διαχείριση απορριμμάτων, ψηφιακός μετασχηματισμός κ.α.) που μπορούν να θα ενισχύσουν περαιτέρω τα έσοδα του Ομίλου σε μακροπρόθεσμη βάση προσφέροντας επίσης και συνέργειες.

To Top