Οικονομία

Τέλος στη βεβαίωση οφειλής ΤΑΠ στις αγοραπωλησίες ακινήτων

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Στην επιτάχυνση των μεταβιβάσεων αποσκοπεί το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προς την κατεύθυνση αυτή, προχωράει η απαραίτητη μείωση της γραφειοκρατίας με την κατάργηση του πιστοποιητικού μη οφειλής ΤΑΠ στην αγοραπωλησία ακινήτου, του οποίου η έκδοση καθυστερούσε σε ορισμένες περιπτώσεις έως 6 με 9 μήνες. Ειδικότερα, αντί της προσάρτησης, το ελληνικό Κτηματολόγιο αναλαμβάνει να ειδοποιεί κάθε δήμο για το εμβαδόν του ακινήτου σε κάθε μεταβολή κυριότητας εντός των ορίων του. Στη συνέχεια, οι δήμοι μπορούν να βεβαιώνουν το τέλος και αυτό να εισπράττεται μέσω ΑΑΔΕ, ενώ καταργείται και η υποχρέωση πολλαπλής προσκόμισης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος (ΑΚΔ) για το ίδιο ακίνητο.

Το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπει επίσης την επέκταση της δυνατότητας τελικής υπογραφής στους αναπληρωτές προϊσταμένους, τους προϊσταμένους νομικής υπηρεσίας φορέα και υπαλλήλους ΠΕ Νομικών, με υπερτοπική αρμοδιότητα, η οποία δίδεται και στους προϊσταμένους. Επιπλέον, προβλέπεται η επέκταση της πιστοποίησης σε μηχανικούς Τεχνικής Εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ΤΕΕ) ώστε να αυξηθούν οι έλεγχοι. Παράλληλα, καθιερώνεται και νέα πλατφόρμα νομικού ελέγχου εγγραπτέων πράξεων, η οποία καθίσταται πλέον υποχρεωτική.

Οπως ανακοινώθηκε, στόχος αυτών των μέτρων είναι να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στη διαδικασία, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές πράξεις και σε συνδυασμό με τις Προγραμματικές Συμφωνίες του Κτηματολογίου με δικηγορικούς συλλόγους, και τη δεξαμενή 1.000 και πλέον δικηγόρων που ξεκινούν εισηγήσεις εντός Νοεμβρίου, να πολλαπλασιαστεί η δυνατότητα καταχώρισης πράξεων πανελλαδικά. Ολα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε ταχύτερες μεταγραφές ακινήτων, αλλά και σε μηδενισμό των εκκρεμοτήτων σε 4-6 μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Κίνητρα

Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της έλλειψης κινήτρων αποδοτικότητας προβλέπονται οι εξής αλλαγές: εισάγονται αξιοκρατικά κριτήρια όπως η καθιέρωση bonus επίτευξης στόχων για κάθε Κτηματολογικό Γραφείο, ενώ διευκρινίζεται και διευρύνεται η αναπλήρωση προϊσταμένων. Τίθενται απολύτως μετρήσιμοι στόχοι στις μεταγραφές ακινήτων, τη διεκπεραίωση άλλων εγγραπτέων πράξεων, την κτηματογράφηση, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Οι δαπάνες του bonus θα προέρχονται αποκλειστικά από τα έσοδα του φορέα που είναι αυτοχρηματοδοτούμενος, χωρίς να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό.

Στις 30 Νοεμβρίου 2024 λήγει η προθεσμία της γενικής κτηματογράφησης (βλέπε και «ΤΑ ΝΕΑ»/φύλλο της 30ής Οκτωβρίου 2023). Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Σημαίνει πως δίνει ανάσα και ευχέρεια κινήσεων (μιας και η προθεσμία έληγε στο τέλος του ’23) σε πολλές χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε 111 περιοχές της χώρας όπου ήδη λειτουργούν Κτηματολογικά Γραφεία, μεταξύ των οποίων 23 περιοχές στην Αττική, προκειμένου να διορθώσουν τις ανακριβείς πρώτες εγγραφές και να σώσουν τα ακίνητά τους. Σημειώνεται ότι στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, από τα 7.090.110 δικαιώματα (ιδιοκτησίες), τα 389.836 (ποσοστό 5,50%) είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Ο νέος σχεδιασμός του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπει ακόμη τη δημιουργία ενός διαδραστικού χάρτη ατομικής κτηματογράφησης, απλοποίηση των διαδικασιών δήλωσης και μεταβίβασης για τα ακίνητα του Δημοσίου και των δήμων, αλλά και δυνατότητα διόρθωσης των ανακριβών εγγραφών για τους καλόπιστους ιδιοκτήτες 35 περιοχών.

To Top