Ελλάδα

Τα δωρεάν Online Classrooms του Generation Νext για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξεκίνησαν

VODAFONE GEN NEXT

Τα δωρεάν Online Classrooms του Generation Νext για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξεκίνησαν

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Generation Next του Ιδρύματος Vodafone καλεί εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη τη χώρα να καθίσουν ξανά στα θρανία και να λάβουν μέρος στα δωρεάν Online Classrooms. Μέσα από μια ευέλικτη και ελεύθερα προσβάσιμη ψηφιακή τάξη, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με εργαλεία STEM, να αναπτύξουν νέες ψηφιακές δεξιότητες και διδακτικές μεθόδους και να κατανοήσουν περαιτέρω το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται μέσα από την πλατφόρμα του προγράμματος. 

Μέσω της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας vodafonegenerationnext.gr του προγράμματος Generation Next, το οποίο έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν  να παρακολουθήσουν, στον δικό τους χρόνο, έναν κύκλο 7 δωρεάν μαθημάτων. Τα Online Classrooms της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρονται σε βιντεοσκοπημένα video ενώ τα Online Classrooms της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται live σε 2 τμήματα (Basic και Advanced) και παραμένουν διαθέσιμα στην πλατφόρμα ακόμη και μετά τη λήξη τους.

Τόσο στα Online Classrooms πρωτοβάθμιας όσο και στα Online Classromms δευτεροβάθμιας προφέρεται η δυνατότητα λήψης πιστοποίησης, για όσους/ες εκπαιδευτικούς το επιθυμούν. Έτσι, με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος, οι συμμετέχοντες/ουσες συμπληρώνουν τεστ αξιολόγησης και εφόσον συμπληρώσουν επιτυχώς όλα τα τεστ, λαμβάνουν Πιστοποίηση Generation Next με την υπογραφή του Ιδρύματος Vodafone, του εκπαιδευτικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού SciCo και των εκπαιδευτηρίων «Ελληνογερμανική Αγωγή».  

Τέλος, οι πρώτοι/ες 50 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και οι πρώτοι/ες 30 από κάθε τμήμα της δευτεροβάθμιας (Basic-Advanced) που θα αποκτήσουν την Πιστοποίηση Generation Next, θα λάβουν δωρεάν εξοπλισμό Micro:bit και Arduino αντίστοιχα, προκειμένου να πειραματιστούν περαιτέρω με τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους στα Online Classrooms. 

To Top