Πολιτική

Τα αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία το 2021, τα 134 εκατ. ευρώ που έλαβε τότε η ΤΕΡΝΑ και τα σημεριν…

karditsa 2

Τα αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία το 2021, τα 134 εκατ. ευρώ που έλαβε τότε η ΤΕΡΝΑ και τα σημερινά αποτελέσματα

Εντελώς ανεπαρκή αποδείχθηκαν εκ του αποτελέσματος τα αντιπλημμυρικά έργα που είχαν πραγματοποιηθεί μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Ιανός το 2020 στην περιοχή της Θεσσαλίας, αφού ακριβώς τρία χρόνια αργότερα, η έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε στην ίδια περιφέρεια έπνιξε ολόκληρες πόλεις και χωριά, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές.

Το διαγωνισμό -συνολικού προϋπολογισμού 143 εκατ. ευρώ- για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των ζημιών που είχαν υποστεί τότε οι νευραλγικής σημασίας υποδομές και οι οδικοί άξονες είχε κερδίσει η ΤΕΡΝΑ, η κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έναντι 134.000.000 ευρώ. Ο εν λόγω όμιλος είχε πάρει το έργο καθώς παρείχε έκπτωση 6%, ενώ οι εταιρείες ΑΒΑΞ και Intrakat έκπτωση 5%.

Ειδικότερα, το έργο είχε ως στόχο την αποκατάσταση των ζημιών επί οδοστρωμάτων, οδικών υποδομών, γεφυρών και εκτέλεσης συνοδών έργων σήμανσης, προστασίας και ασφάλειας, απορροής όμβριων κ.ά, ανάγκες που δημιουργήθηκαν μετά από τις φυσικές καταστροφές από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα Ιανός και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στους Δήμους Καρδίτσας, Αργιθέας και Μουζακίου.

Μάλιστα τον Ιανουάριο του 2021 είχε κατατεθεί από τον τότε αρμόδιο υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, βάσει της οποίας η ανάθεση και εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης των ζημιών της θεομηνίας Ιανός «ανήκει και στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο δύναται να αναθέτει την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις αυτού του νόμου».

Άξιο μνείας είναι επίσης το γεγονός ότι στην τροπολογία αναφέρονταν αναλυτικά και οι τεχνικές παρεμβάσεις που θα έπρεπε να γίνουν προκειμένου να αποκατασταθούν οι προσκληθείσες ζημιές. Όπως τονιζόταν επί λέξει, «ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες:

1. Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων ποταμών, με διευθέτηση της κοίτης όπου αυτή έχει διαβρωθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές που θα ανακατασκευασθούν οι 4 γέφυρες, μήκους περίπου 1 χλμ.

2. Κατασκευή τεσσάρων (4) νέων γεφυρών για την ασφαλή διέλευση του π. Πάμισου (2 θέσεις) και 2 τοπικών ρεμάτων μετά των σχετικών έργων προστασίας των βάθρων (όπου προβλέπονται μεσόβαθρα), καθώς και της κοίτης του διασταυρούμενου ρέματος σε ικανή απόσταση ανάντη και κατάντη κάθε γέφυρας. Επιπροσθέτως περιλαμβάνονται και τα οδικά έργα πρόσβασης σε κάθε γέφυρα.

Ειδικότερα, οι ως άνω γέφυρες βρίσκονται:

  • επί της Επ. Οδού Ελληνοκάστρου Αμυγδαλής, γεφυρώνοντας τον ποταμό Πάμισο, σε απόσταση περίπου 2.5 χλμ από το Μουζάκι,
  • επί της Επ. Οδού προς Πευκόφυτο, γεφυρώνοντας τον ποταμό Πάμισο, σε απόσταση περίπου 3.5 χλμ από το Μουζάκι επί της πρόσβασης προς τον οικισμό Αμπελικό, νοτίως της πόλης της Καρδίτσας,
  • επί της οδού που γεφυρώνει το ρέμα Πλατανιάς, συνδέοντας τους οικισμούς Βλάσι και Λεοντίτο (ο φορέας της δεν έχει καταστραφεί αλλά οι εκατέρωθεν προσβάσεις έχουν καταρρεύσει και συνεπώς η όλη χάραξη της διέλευσης οφείλει να επανεξετασθεί).

3. Αποκατάσταση ασφαλούς κυκλοφορίας κατά μήκος 150 χλμ οδοποιίας. Ειδικότερα, θα προβλεφθούν:

  • έργα αντιστήριξης πρανών και οδοστρώματος, αποστράγγισης και προστασίας από καταπτώσεις πρανών καθώς και περιορισμός διαβρωτικών φαινομένων και συγκράτηση φερτών υλών,
  • έργα αποκατάστασης και εξυγίανσης καταστρώματος σε μήκος που δεν περιορίζεται μόνο στο άμεσα προβληματικό τμήμα αλλά και εκατέρωθεν αυτού συμπληρωματικές εργασίες οδοποιίας (ασφάλισης, σήμανσης κ.λπ.). κατασκευή 75 περίπου νέων οχετών για την ασφαλή παροχέτευσης τοπικών ρεμάτων κατάντη της προς αποκατάσταση οδοποιίας. Πρόκειται για τεχνικά έργα τα οποία είτε έχουν αστοχήσει είτε θα χρειαστούν αντικατάσταση λόγω των νέων έργων οδοποιίας. Στις εν λόγω θέσεις προβλέπεται και η υλοποίηση έργων εισόδου και εξόδου σε κάθε οχετό (πτερυγότοιχοι, φρεάτια κ.λπ.) καθώς και έργα διευθέτησης της κοίτης του διασταυρούμενου ρέματος όπου απαιτείται.

4. Κατασκευή του νέου κτιρίου Κέντρου Υγείας του Δήμου Μουζακίου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

5. Αποκατάσταση ζημιών εντός του οικισμού Μουζακίου κατά μήκος του μετώπου που κινείται παράλληλα με τον ρου του π. Πάμισου (σ.σ. θυμίζουμε ότι στο Μουζάκι πριν από λίγα εικοσιτετράωρα κατέρρευσε κτίριο από τον υδάτινο εφιάλτη της κακοκαιρίας Daniel). Στη δυτικό πρανές του ποταμού προβλέπεται κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την αποκατάσταση της περιφερειακής οδού καθώς και για την προστασία του Δημαρχείου, απομάκρυνση του καταστραμμένου κέντρου υγείας, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αποκατάσταση και επέκταση έργων υποδομής κατά μήκος της νέας περιφερειακής οδού (αποχέτευση ομβρίων, ηλεκτροφωτισμός, αποχέτευση ακαθάρτων κ.λπ.), αποκατάσταση χώρου στάθμευσης και κατασκευή στηθαίου ασφαλείας. Κατά μήκος του ανατολικού πρανούς θα προβλεφθεί τοιχίο αντιστήριξης και αποκατάσταση και ασφάλιση της τοπικής οδοποιίας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των ανωτέρω παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η μεταφορά και διάθεση των προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων σε ειδικά προς τούτο αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

To Top