«Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενθαρρύνει τη μετάβαση σε ένα “πράσινο” μοντέλο αεροπορικών μεταφορών, που θα περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού μετακινήσεων», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας στο «2024 ICAO Seminar on Green Airports», το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στους τέσσερις άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η προσπάθεια της Ελλάδας για να γίνουν περισσότερο «πράσινα» τα αεροδρόμιά της:

 • Ο νέος κανονισμός AFIR, που αφορά την ανάπτυξη υποδομής εναλλακτικών καυσίμων σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.
 • Ο κανονισμός RefuelEU για την αεροπορία, που έχει ως στόχο να αυξήσει τη ζήτηση και την προσφορά βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων,
 • Η στρατηγική των αεροδρομίων για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή.
 • Η δυνατότητα των αεροδρομίων να χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσα από την ανάπτυξη πολιτικών και κινήτρων για τη μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας

«Με αυτές τις πρωτοβουλίες χαράσσουμε ένα μονοπάτι που μας οδηγεί στην πράσινη μετάβαση στον τομέα των αερομεταφορών. Η Ελλάδα φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει σε αυτή την προσπάθεια όχι μόνο γιατί αποτελεί μια δέσμευση της ΕΕ, αλλά γιατί συνιστά μια επιλογή που συμβαδίζει με το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα πεδία του τομέα των μεταφορών», σημείωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα σε άτυπη μετάφραση:

Είναι μεγάλη τιμή που επιλέξατε φέτος την πατρίδα μας για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον της αεροπορικής κοινότητας.

Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν η θεματική του φετινού συνεδρίου αναδεικνύει ζητήματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μια πρόκληση ζωτικής σημασίας για το παρόν και το μέλλον, που μας αφορά όλους και θέτει στον κλάδο της πολιτικής αεροπορίας μπροστά σε νέα δεδομένα.

Επιδιώκουμε:

 • ανάπτυξη αερολιμένων με χαμηλό ανθρακικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με έμφαση στα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα και την αξιοποίηση καθαρών πηγών ενέργειας , καθώς και
 • νέες λύσεις για την εξέλιξη των υποδομών στα αεροδρόμια με στόχο της κλιματική τους ανθεκτικότητα.

Τα ζητήματα αυτά έχουν μια προφανή περιβαλλοντική διάσταση. Ταυτόχρονα, όμως, έχουν και σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές, αλλά και επιστημονικές προεκτάσεις.

Αυτή η συζήτηση αφορά άμεσα την Ελλάδα.

Το 2023 η χώρα μας κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης ξεπερνώντας τα 72 εκατ. επιβάτες στα αεροδρόμια μας, σημειώνοντας αύξηση κατά 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κατά τους πρώτους μήνες του 2024, η αυξητική τάση είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Επιπλέον, δεν αμφισβητείται ότι ο τομέας των μεταφορών είναι, μακράν, η μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης από άνθρακα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με προβλέψεις, έως το 2030, οι μεταφορές θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το 44% των εκπομπών της ΕΕ.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενθαρρύνει τη μετάβαση σε ένα «πράσινο» μοντέλο αεροπορικών μεταφορών, που θα περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού μετακινήσεων.

Ταυτόχρονα, μεριμνά για τη διαρκή ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας των αεροδρομίων, σε άμεση συνεργασία με τον Οργανισμό, ο οποίος στην πρόσφατη επιθεώρησή του αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε αυτό το δυναμικό πεδίο.

Η Ελλάδα αύξησε τα επίπεδα αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων από το 69,1% στο 74,9%, όταν, παγκοσμίως, ο μέσος όρος βρίσκεται στο 69,3%.Και από αυτό το βήμα, θα ήθελα να εκφράσω, για ακόμη μια φορά, τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση των προτύπων ασφάλειας και των ρυθμιστικών πολιτικών στον τομέα της αεροπορίας στην Ελλάδα.

Εστιάζοντας στη θεματική του συνεδρίου , επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τι έχει κάνει η Ελλάδα στην κοινή προσπάθεια να γίνουν περισσότερο «πράσινα» τα αεροδρόμιά μας.

Οι ενέργειές μας αναπτύσσονται σε τέσσερις άξονες:

 1. Νέος κανονισμός AFIR

Στο πλαίσιο του σχεδίου προτάσεων «Fit for 55», η Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψήφισαν έναν νέο Κανονισμό για την ανάπτυξη υποδομής εναλλακτικών καυσίμων σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.

Οι ειδικοί στόχοι του προτεινόμενου κανονισμού είναι:

 • να εξασφαλιστεί η ελάχιστη υποδομή για την υποστήριξη της απαιτούμενης χρήσης οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και σε όλα τα κράτη μέλη για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ.
 • να εξασφαλιστεί η πλήρης διαλειτουργικότητα της υποδομής.

Όσον αφορά στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ο νέος κανονισμός θέτει στόχους για την ανάπτυξη της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα αεροσκάφη, στα αεροδρόμια του πυρήνα του ΔΕΔ-Μ και στο εκτεταμένο δίκτυο.

 1. Κανονισμός RefuelEU για την αεροπορία

Ο κύριος στόχος του νέου κανονισμού RefuelEU για την αεροπορία, ως βασικό μέρος του κοινοτικού σχεδίου «Fit for 55», είναι να αυξήσει τη ζήτηση και την προσφορά βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων, τα οποία έχουν χαμηλότερες εκπομπές CO2 από την κηροζίνη, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την αγορά αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ.

Η νέα νομοθεσία στοχεύει να θέσει τις αεροπορικές μεταφορές στην τροχιά των κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 2030 και το 2050, καθώς τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα είναι ένα από τα βασικά βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα εργαλεία για την απεξάρτηση των αερομεταφορών από τον άνθρακα.

Η υποχρέωση των προμηθευτών αεροπορικών καυσίμων να διασφαλίζουν ότι όλα τα καύσιμα που διατίθενται στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών στα αεροδρόμια της ΕΕ, να περιέχουν ένα ελάχιστο μερίδιο βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων από το 2025 και από το 2030, ένα ελάχιστο μερίδιο συνθετικών καυσίμων, με αμφότερα τα μερίδια να αυξάνονται σταδιακά έως το 2050.

Οι προμηθευτές καυσίμων θα πρέπει να ενσωματώσουν 2% βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα το 2025, 6% το 2030 και 70% το 2050.

 1. Στρατηγική των αεροδρομίων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Η Ελλάδα σε συντονισμό με τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Εθνικός Κλιματικός Νόμος), υιοθέτησε μια νέα στρατηγική, η οποία περιλάμβανε και υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως τα αεροδρόμια, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να γίνουν ανθεκτικές στο κλίμα έως το 2050.

 1. Δυνατότητα των αεροδρομίων να χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πολλά αεροδρόμια στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ηλιακή, αιολική, αλλά και το υδρογόνο. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε πολιτικές και κίνητρα για τη μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας και το διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών διατηρεί στη χώρα μας την πρωτιά φιλόδοξων πρωτοβουλιών για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η δέσμευσή του στην πρωτοβουλία «Route 2025», ώστε να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2025, πολύ νωρίτερα από τον στόχο της αεροπορικής βιομηχανίας για το 2050, αποτελεί οδηγό και για τα υπόλοιπα αεροδρόμια στην Ελλάδα.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες χαράσσουμε ένα μονοπάτι που μας οδηγεί στην «πράσινη» μετάβαση στον τομέα των αερομεταφορών.

Η Ελλάδα φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει σε αυτή την προσπάθεια όχι μόνο γιατί αποτελεί μια δέσμευση της ΕΕ, αλλά γιατί συνιστά μια επιλογή που συμβαδίζει με το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα πεδία του τομέα των μεταφορών.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Σεμιναρίου του ICAO και αναμένω με εξαιρετικό ενδιαφέρον τα συμπεράσματα σας.