Οικονομία

Ρεκόρ εσόδων €2,1 δισ. για ΟΠΑΠ και μέρισμα €1,85 ανά μετοχή

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 185 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 185 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2023 του ΟΠΑΠ διαμορφώθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ στα €2,1 δισ., αυξημένα κατά 7,7% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής επίδοσης του online και της ανάπτυξης στην επίγεια δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε χθες ο ΟΠΑΠ, προτείνεται διανομή μερίσματος συνολικού ύψους €1,85 ανά μετοχή από τα κέρδη του 2023. Σε ό,τι αφορά τη χρήση του 2024, η διοίκηση του ΟΠΑΠ προβλέπει καθαρά έσοδα προ εισφορών €2,15-€2,2 δισ., με τα λειτουργικά έσοδα EBITDA να φτάνουν τα €750-€770 εκατ.

«Με βάση τη σταθερή δέσμευσή μας να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προτείνουμε μια γενναιόδωρη ανταμοιβή προς τους μετόχους μας, ύψους €1,85 ανά μετοχή για τη χρήση του 2023, συμπεριλαμβανομένου του ήδη καταβληθέντος προμερίσματος ύψους €1 ανά μετοχή», δήλωσε ο Jan Karas, διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, συμπληρώνοντας ότι ο Οργανισμός «ολοκλήρωσε το 2023 με το ισχυρότερο τέταρτο τρίμηνο όλων των εποχών και σημείωσε έσοδα-ρεκόρ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συνεπή και αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και την ικανότητά μας να επιδιώκουμε και να επιτυγχάνουμε φιλόδοξους στόχους», σημείωσε.

Μεγέθη

Τα καθαρά κέρδη το δ’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε €100,6 εκατ., μειωμένα κατά 67,2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του έκτακτου κέρδους το δ’ τρίμηνο 2022, το οποίο περιλαμβάνει κέρδη ύψους €181,3 εκατ. από την πώληση της Betano. Σε ετήσια και επαναλαμβανόμενη βάση, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 13,9% λόγω των υψηλότερων αναβαλλόμενων φόρων το δ’ τρίμηνο 2023.

Το μεικτό κέρδος (από παιχνίδια του ΟΠΑΠ) το 2023 αυξήθηκε κατά 6,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €852,3 εκατ. (χρήση 2022: €798,8 εκατ.) ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων σε συνδυασμό και με τα υψηλά περιθώρια κέρδους της τάξεως του 41%. Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 2023 διαμορφώθηκαν στα €413,6 εκατ. έναντι €365,1 εκατ. το 2022, αυξημένα κατά 13,3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, υποστηρίζοντας τα αυξημένα έσοδα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2023 μειώθηκαν κατά 0,8% σε ετήσια βάση στα €730 εκατ. (χρήση 2022: €736 εκατ.) ή στα €744,9 εκατ. σε επαναλαμβανόμενη βάση, μειωμένα κατά 0,2% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας την πρόσφατη πρόβλεψή μας. Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2023 διαμορφώθηκαν στα €408,3 εκατ. (χρήση 2022: €592,3 εκατ.), μειωμένα κατά 31,1% σε ετήσια βάση. Σε επαναλαμβανόμενη βάση και μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη, τα καθαρά κέρδη 2023 ανήλθαν σε €439,3 εκατ., αυξημένα κατά 0,7% σε ετήσια βάση. Επίσης, ο ΟΠΑΠ παρουσίασε ισχυρή ταμειακή θέση με δείκτη Καθαρού Δανεισμού/EBITDA στο 0,23x (0,27x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

To Top