Οικονομία

Πότε λήγουν, ποια ισχύ έχουν ανάλογα με τα τετραγωνικά και πότε αναθεωρούνται

Πώς κατασκευάζουμε στέγη ή περιτοίχιση σε οικοδομή που έχει λήξει η οικοδομική της άδεια;

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση νέας άδειας δόμησης ακόμα κι αν προβλέπονται από την οικοδομική άδεια.

Τι ισχύει για τις οικοδομικές άδειες;

Ανάλογα με την κατηγορία ισχύουν τα εξής:

n Η προέγκριση οικοδομικής άδειας για κτίρια ισχύει για ένα έτος, ενώ για κτίρια συνολικής επιφανείας άνω των πέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων ισχύει για δύο έτη.

n Η οικοδομική άδεια κτιρίου ισχύει για τέσσερα έτη από τη χορήγησή της.

n Ειδικά για μεγάλα κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων ισχύει για έξι έτη.

n Οι άδειες κατεδαφίσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, διαμορφώσεων και κοπής δέντρων ισχύουν για ένα έτος από τη χορήγησή τους.

n Οι άδειες νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, στις οποίες δεν προβλέπεται η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών τους, ισχύουν χωρίς χρονικό περιορισμό.

n Η άδεια εργασιών μικρής κλίμακας ισχύει για ένα έτος από τη χορήγησή της.

Πότε αναθεωρείται

η οικοδομική άδεια;

Εδώ ισχύουν τα εξής: α) για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, β) για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, γ) για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική και εφόσον ο ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου υποβάλλουν υπογεγραμμένο χρονοδιάγραμμα προόδου της εκτέλεσης του έργου στην αρμόδια ΥΔΟΜ.

δ) Οι εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας κατά ένα έτος και ε) η άδεια κατεδάφισης αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για παράταση του χρόνου ισχύος της κατά ένα έτος.

To Top