Ευρεία σύσκεψη προέδρων Ιατρικών Συλλόγων και Επαγγελματικών Ενώσεων της χώρας, συγκάλεσε ο ΙΣΑ, με θέμα το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας», που έχει τεθεί υπό διαβούλευση, από το Υπουργείο Υγείας.

Οι γιατροί εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τη ρύθμιση που προβλέπει την πειθαρχική παρέμβαση του ΠΙΣ, στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, καθώς και με την διενέργεια του εμβολίου κατά της covid-19 στα φαρμακεία, τονίζοντας ότι «είναι απαράδεκτη η εκτέλεση ιατρικής πράξης από τους φαρμακοποιούς», αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Εγκρίθηκε ψήφισμα και ομόφωνα ζήτησαν την απόσυρση διατάξεων.

Αποφάσισαν επίσης, τη συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων και των Επαγγελματικών Ενώσεων για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων του ιατρικού κόσμου.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής υπηρεσίας του ΙΣΑ Λάμπρος Γεωργακόπουλος, που συμμετείχε στη σύσκεψη αναφέρθηκε εκτενώς στο άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου που προβλέπει την πειθαρχική παρέμβαση του ΠΙΣ, στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας και τόνισε:

«Η ρύθμιση αυτή σαφώς αντιστρατεύεται το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου, τόσο υπό την έννοια ότι μπορεί να ασκηθεί νέα πειθαρχική δίωξη, ακόμη και αν έχει ήδη ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από άλλο όργανο, οπότε επίσης αντιστρατεύεται τη θεμελιώδη αρχή του πειθαρχικού δικαίου και της πανανθρώπινης αρχής, αλλά και έρχεται σε αντίθεση προς την διάταξη του άρθρου 320 παρ. 12 του ν. 4512/2018, κατά την οποία «Κανένας δεν διώκεται για το ίδιο αδίκημα δεύτερη φορά, επιβάλλεται δε μόνο μία πειθαρχική ποινή. Διαφορετική νομική υπαγωγή των ίδιων περιστατικών στο πλαίσιο της ίδιας πειθαρχικής διαδικασίας δεν καθιστά την πειθαρχική διαδικασία ή δίωξη νέα.»

Οι διατάξεις που οι γιατροί ζητούν να αποσυρθούν

Το ψήφισμα υπέγραψαν πρόεδροι Ιατρικών Συλλόγων και επαγγελματικών οργανώσεων «εκπροσωπώντας το 70% των ιατρών της χώρας και των 50% τουλάχιστον των εκλεκτόρων του ΠΙΣ» και ζητούν ομόφωνα την απόσυρση των παρακάτω διατάξεων:

«Όσον αφορά στο άρθρο 7 ευθυγραμμιζόμαστε με τις ομόφωνα ψηφισμένες θέσεις της ΓΣ του ΠΙΣ που είναι υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών ΕΣΥ με άμεση αναβάθμιση των μισθολογικών τους απολαβών στο μέσο όρο των γιατρών της ευρωζώνης.

‘Αρθρο 34 – Η αυτεπάγγελτη άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά μελών του ΔΣ και ΠΣ των ΙΣ και του ΠΙΣ, εκλεγμένων εκπροσώπων των ιατρών, είναι μία διάταξη που επιχειρεί μία θεμελιώδη και δομική αλλαγή σε θέματα πειθαρχικού δικαίου των ιατρών. Παραβλέπει τόσο ότι ο ΠΙΣ δεν έχει μέλη ιατρούς, αλλά μόνο ιατρικούς συλλόγους, όσο και ότι κάθε ιατρός υπόκειται στον πειθαρχικό έλεγχο του ΔΣ του οικείου ΙΣ το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για την άσκηση σε βάρος του πειθαρχικής δίωξης. (πρβλ. σχετ. και την με αριθμ. πρωτ. 1489/15.5.2023 – ΑΔΑ 6ΤΩ0465ΦΥΟ-ΧΟΝ Απόφαση του Υπουργού Υγείας). Επιχειρεί να καταργήσει την αυτοτέλεια των ΙΣ και δυνητικά να θέσει υπό την ομηρία της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΠΙΣ το σύνολο των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών, που τυχόν δεν θα είναι αρεστοί σε αυτή την πλειοψηφία.

‘Αρθρο 48 – Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας διενέργειας του συνόλου των εμβολίων σε ενηλίκους που αναφέρονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, καθώς και στη διενέργεια του εμβολίου κατά της covid-19 στα φαρμακεία, θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών εάν εκτιμηθεί ότι δεν μπορεί κάθε ιατρός να προβαίνει στη διενέργεια αυτής της ιατρικής πράξης, παρά μόνο το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Με άλλα λόγια είναι απαράδεκτη η εκτέλεση ιατρικής πράξης από τους φαρμακοποιούς ενώ η εκτέλεση της ίδιας πράξης απαγορεύεται για το σύνολο σχεδόν των γιατρών. Δεν οδηγεί δε σε άρση της επικινδυνότητας ο ψευδεπίγραφος τίτλος των φαρμακείων ως Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

‘Αρθρο 56 παρ. 4 – Η νομιμοποίηση συμμετοχής εκπροσώπων ΙΣ στη ΓΣ του ΠΙΣ ακόμη και αν δεν έχουν καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές είναι ιδιαιτέρως προβληματική σε επίπεδο κράτους δικαίου, αντίθετη στο σύνολο των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία κάθε σωματείου και εν τέλει αντιστρατεύεται αυτή καθεαυτή την φύση του ΠΙΣ ως ΝΠΔΔ σωματειακού χαρακτήρα, εκ του νόμου».