Οικονομία

Με πρωτογενές πλεόνασμα 1,9% του ΑΕΠ έκλεισε το 2023

1697548809 Snea default

Με πρωτογενές πλεόνασμα 1,9% του ΑΕΠ ή 4,1 δισ. ευρώ έκλεισε το 2023 και με τη βούλα της Eurostat καταγράφοντας υπερπλεόνασμα-έκπληξη 1,5 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο 1,1% του ΑΕΠ ή 2,5 δισ. ευρώ για τον οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση. Σε σχέση με τους στόχους του προϋπολογισμού παρατηρήθηκε υπέρβαση καθαρών φορολογικών εσόδων ύψους 292 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2023 και ύψους 647 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, που καταγράφονται δημοσιονομικά στο έτος 2023, ενώ παρατηρήθηκε συγκράτηση των δαπανών των φορέων γενικής Κυβέρνησης ύψους 602 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η υπέρβαση του στόχου αναφορικά με το πρωτογενές πλεόνασμα αντανακλάται σε τέσσερα πεδία:

n Στην ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους. Μειώθηκε από 172,7% το 2022 σε 161,9% το 2023.

n Στη δημιουργία καλύτερης αφετηρίας για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2024, παρά τις διεθνείς αναταράξεις και την επιβράδυνση των διεθνών και ευρωπαϊκών ρυθμών ανάπτυξης.

n Στη δημιουργία περισσότερων περιθωρίων ευελιξίας αναφορικά με τον 4ετή δημοσιονομικό προγραμματισμό της χώρας λόγω της συγκράτησης του χρέους.

Τέλος, το υπουργείο αναφέρει ότι το αποτέλεσμα αυτό στέλνει ένα ισχυρό σήμα στις διεθνείς αγορές ότι η ελληνική οικονομία ισχυροποιείται και αναπτύσσεται πέραν των στόχων.

To Top