Οικονομία

Λογαριασμοί ρεύματος: Αλαλούμ με τις συμβάσεις και τα νέα χρωματιστά τιμολόγια

ot deh bills2 768x450 1

ot deh bills2 768x450 1

Μόνο δικηγόροι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί… μπορούν να κατανοήσουν την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) με την οποία σφυρίζει… τη λήξη των έκτακτων μέτρων για τα τιμολόγια και τους λογαριασμούς ρεύματος αλλά και την επιστροφή στο πρότερο καθεστώς με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Είτε αυτή έχει τη μορφή που είχε είτε θα αποκτήσει μορφή ενός άλλου μαθηματικού τύπου.

Οι διατάξεις της απόφασης της ΡΑΑΕΥ αποτελούν ένα δυσνόητο κείμενο για τα εκατομμύρια των καταναλωτών, το οποίο αν μη τι άλλο θα έπρεπε να συνοδεύεται από απλές και καθαρές οδηγίες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Από τα ψιλά γράμματα των διατάξεων προκύπτουν επίσης και αλλαγές ως προς τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων, αφού από τη μια επιτρέπεται η ρήτρα αναπροσαρμογής από την άλλη όμως επιτρέπει και την καθιέρωση άλλων μηχανισμών (μαθηματικοί τύποι) οι οποίοι θα διαμορφώνουν το κόστος των λογαριασμών ρεύματος.

Οι επιστολές και οι συμβάσεις

Για όλους λοιπόν τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζουν τα πάντα σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις και τα προϊόντα που ισχύουν από το καλοκαίρι του 2022.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου 2024.

Το μεγάλο θέμα που προκύπτει είναι πως και ποιοι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερωθούν από τους παρόχους τους για τους νέους όρους τιμολόγησης αλλά και για τις νέες συμβάσεις ρεύματος της πρωτοχρονιάς του 2024.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΑΕΥ, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται σε έγκαιρη, πλήρη, σαφή και κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών για τους συμβατικούς και τιμολογιακούς όρους που θα τεθούν σε ισχύ μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων.

Οι τροποιημένοι όροι σύμβασης θα πρέπει να αποσταλούν είτε με έγχαρτη είτε με ηλεκτρονική επιστολή μέχρι και την 1η Νοεμβρίου του 2023

Εξαίρεση

Ωστόσο, η απόφαση προβλέπει πως στην περίπτωση κατά την οποία, με τη λήξη των έκτακτων μέτρων (31/12/2023) αναβιώσουν όλοι οι όροι των συμβάσεων προμήθειας ρεύματος – οι οποίοι είχαν παγώσει το καλοκαίρι του 2022 – και χωρίς να επέλθει καμία τροποποίηση σε αυτούς τότε δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία ενημέρωση των πελατών τους.

Σημειώνεται πως πριν τα έκτακτα μέτρα ίσχυε στα κυμαινόμενα τιμολόγια η ρήτρα αναπροσαρμογής. Αν αλλάξει έστω κι ένας συντελεστής του μαθηματικού τύπου που υπολόγιζε τη ρήτρα αναπροσαρμογής τότε οι πάροχοι υποχρεούνται να αποστείλουν ενημέρωση για την αλλαγή της σύμβασης.

Συναίνεση

Με βάση την απόφαση ορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις των παρόχων απέναντι σε δύο κατηγορίες πελατών τους.

Πρόκειται για αυτούς στους οποίους έχει λήξει η σύμβαση και δεν έχουν υπογράψει νέα και για εκείνους στους οποίους θα διακοπεί το προϊόν από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σε αυτές τις δύο κατηγορίες ο προμηθευτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2023 στον πελάτη του, το προϊόν προμήθειας στο οποίο τον κατατάσσει. Και επίσης οι πάροχοι οφείλουν να αποστείλουν τους νέους όρους σύμβασης.

Αν οι πελάτες τους δεν εναντιωθούν εντός 30 ημερών από από τη λήψη της γνωστοποίησης τότε θεωρείται πως συναινεί στις νέες συμβάσεις προμήθειας ρεύματος.

Καθολική υπηρεσία

Ο καταναλωτής που δεν συναινεί τότε μπορεί και πρέπει να επιλέξει νέο πάροχο συνάπτοντας σχετική σύμβαση.

Αν δεν το κάνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 τότε μεταπίπτει σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας. Δηλαδή με πολύ ακριβή χρέωση.

Κυμαινόμενα τιμολόγια και ρήτρα αναπροσαρμογής

Από την ίδια απόφαση της ΡΑΑΕΥ, προβλέπονται επίσης ειδικές ρυθμίσεις για τη χρέωση των καταναλωτών με προϊόντα κυμαινόμενης τιμολόγησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις εφόσον η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται με βάση μέγεθος ή δείκτη της χονδρεμπορικής αγοράς, τότε αυτά δεν περιλαμβάνουν κανέναν επιπρόσθετο μηχανισμό αναπροσαρμογής τους.

Με πιο απλά λόγια δεν πρέπει να υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής αλλά ο δείκτης ή το μέγεθος της χονδρεμπορικής με βάση τους οποίους διαμορφώνεται η χρέωση προμήθειας θα λειτουργεί εν είδει ρήτρας αναπροσαρμογής.

Κυμαινόμενα τιμολόγια προηγούμενου μήνα

Οι πάροχοι που επιλέξουν να χρεώνουν τους καταναλωτές με βάση τη διακύμανση μεγεθών ή δεικτών της χονδρεμπορικής αγοράς του προηγούμενου μήνα από αυτόν της κατανάλωσης (ex ante) τότε έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν την τιμή προμήθειας το αργότερο ως την πρώτη μέρα του μήνα κατανάλωσης. Δηλαδή αν ο μήνας κατανάλωσης είναι ο Φεβρουάριος και ο προμηθευτής τιμολογεί με βάση τον Ιανουάριο τότε ο πάροχος θα πρέπει να ανακοινώνει την τιμή προμήθειας το αργότερο ως την 1η Φεβρουάριου.

Κυμαινόμενα τιμολόγια του μήνα κατανάλωσης

Αν πάροχοι επιλέξουν να τιμολογούν με βάση τη διακύμανσης των μεγεθών ή δεικτών της χονδρεμπορικής αγοράς του μήνα κατανάλωσης (ex post), τότε υποχρεούνται να δημοσιοποιούν την τιμή προμήθειας το αργότερο έως την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα κατανάλωσης. Δηλαδή ο πάροχος αν τιμολογεί τον μήνα κατανάλωσης, έστω τον Φεβρουάριο τότε υποχρεούται να γνωστοποιεί στον πελάτη του την τιμή χρέωσης το αργότερο μέχρι την 1η Μαίου.

Οι κατηγορίες προϊόντων ανά χρώμα

Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών η ΡΑΑΕΥ καθορίζει και τη σήμανση των τιμολογίων με χρώματα:

1. Προϊόντα Σταθερής τιμής Ορισμένου Χρόνου και Σταθερής Τιμολόγησης (Σταθερά Τιμολόγια) – Σήμανση με χρώμα μπλε:

Πρόκειται για προϊόντα, για τα οποία ισχύει μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας.

Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει μπλε σήμανση.

Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

2. Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πράσινο

Η κατηγορία αυτή διακρίνεται στα ακόλουθα προϊόντα:

  • Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex-ante)

Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης (είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

  •  Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex post)

Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της.

3. Προϊόντα Μεικτής Τιμολόγησης

Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία επιδεικνύουν χαρακτηριστικά και των σταθερών και των κυμαινόμενων Προϊόντων. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ είτε την πρώτη μέρα του μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της είτε την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μεικτής τιμολόγησης

4. Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πορτοκαλί

Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία παρέχουν κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας, η οποία αντικατοπτρίζει τη διακύμανση της τιμής στις αγορές άμεσης παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των αγορών επόμενης ημέρας και των ενδοημερήσιων αγορών, και προσφέρονται σε καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο ευφυή μετρητή. Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει πορτοκαλί σήμανση

To Top