Οικονομία

Κοινό τιμολόγιο για όλους από 1ης Ιανουαρίου

1697548809 Snea default

Τη ρύθμιση που αφορά την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος για το 2024 και προβλέπει τη θέσπιση ειδικού τιμολογίου που θα εφαρμόζει το σύνολο των προμηθευτών και θα αναπροσαρμόζεται κάθε μήνα με βάση μηχανισμό διακύμανσης κατέθεσε χθες στη Βουλή το υπουργείο Ενέργειας. Πρόκειται για μεταβατικό πλαίσιο με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024. Στόχος, η προστασία των καταναλωτών ρεύματος κατά την επόμενη χρονιά, δεδομένου ότι στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η ισχύς των έκτακτων μέτρων που θεσπίστηκαν το καλοκαίρι του 2022, λόγω της ενεργειακής κρίσης, για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, για την ανακοίνωση των τιμών λιανικής που ισχύουν κάθε μήνα και για την επιδότηση.

Σε αυτό θα ενταχθούν όλοι οι καταναλωτές όλων των παρόχω από 1ης Ιανουαρίου εκτός αυτών που έχουν συμβόλαια με σταθερό τιμολόγιο. Στη συνέχεια, κάθε πάροχος θα έχει το δικό του ειδικό τιμολόγιο το οποίο θα ανακοινώνει κάθε μήνα εγκαίρως, καθώς διατηρείται το δικαίωμα του καταναλωτή για ελεύθερη αλλαγή παρόχου. Οπως επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, το Ειδικό Τιμολόγιο θεσπίζεται «προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανατιμητικοί κίνδυνοι από την επαναφορά της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την πτώση των τιμών».

Οι βασικές ρυθμίσεις της διάταξης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπουν τα εξής:

n Στο Ειδικό Τιμολόγιο θα μεταφερθεί το σύνολο των καταναλωτών με εξαίρεση όσους έχουν συμβόλαια σταθερής τιμής και όσους επιλέξουν να υπαχθούν σε άλλο τιμολόγιο που προσφέρει ο προμηθευτής.

n Οι προμηθευτές θα διαθέτουν ένα Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για κάθε κατηγορία πελατών Χαμηλής Τάσης. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023, οι προμηθευτές θα πρέπει να ενημερώσουν τους πελάτες τους για τους συμβατικούς και τιμολογιακούς όρους των προϊόντων προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου 2024.

n Η τελική τιμή του ρεύματος στο πλαίσιο του Ειδικού Τιμολογίου θα ανακοινώνεται από τους προμηθευτές έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, και θα προκύπτει από το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας και του Μηχανισμού Διακύμανσης. Ο τρόπος υπολογισμού του μηχανισμού διακύμανσης και των συντελεστών του Ειδικού Τιμολογίου, οι ορισμοί των μεταβλητών συντελεστών του μηχανισμού διακύμανσης, τα χρονικά διαστήματα μεταβολής των συντελεστών και της Βασικής Τιμής Προμήθειας, ο τρόπος επισήμανσης και αποτύπωσης στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

n Ολα τα τιμολόγια θα αποστέλλονται στη ΡΑΑΕΥ και θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της προκειμένου να μπορούν να τα συγκρίνουν οι καταναλωτές έως την 5η ημέρα κάθε μήνα.

n Παραμένουν το πλαφόν 5 ευρώ τον μήνα στο πάγιο καθώς και η δυνατότητα αλλαγής προμηθευτής ή τιμολογίου προμήθειας οποτεδήποτε χωρίς αποζημίωση του προμηθευτή λόγω της πρόωρης αποχώρησης του πελάτη, εκτός από την περίπτωση διακοπής σύμβασης σταθερής τιμής ορισμένου χρόνου.

Εφθασε ο λογαριασμός

για τα τέλη κυκλοφορίας

Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2024 μπορούν πλέον να βρουν στην πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ οι ιδιοκτήτες οχημάτων. Με την προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας να λήγει κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου 2023 οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν δύο επιλογές: να καταβάλουν τα τέλη που αναλογούν στο όχημά τους ή να θέσουν επιβατικά και δίκυκλα Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα σε ψηφιακή ακινησία. Προκειμένου τα οχήματα να τεθούν σε ψηφιακή ακινησία  θα πρέπει οι πινακίδες και τα υπόλοιπα στοιχεία κυκλοφορίας τους να βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.

To Top