Οικονομία

Η κοινή πρόταση ιδιοκτητών και συμβολαιογράφων

1697548809 Snea default

Σημειώνεται πως η κοινή πρόταση ΠΟΜΙΔΑ και Ενωσης Συμβολαιογράφων έχει ως εξής:

¢ Ο ιδιοκτήτης ενός ή περισσοτέρων κτισμάτων επί γεωτεμαχίου επί του οποίου δεν έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες θα μπορεί να προβεί μονομερώς στη διόρθωση των συμβολαιογραφικών πράξεων κτήσης της κυριότητας επί του γεωτεμαχίου αναφορικά με την πραγματική επιφάνεια, το περίγραμμα και τη χρήση των κτισμάτων σύμφωνα με τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται κανένα περιγραφικό στοιχείο του γεωτεμαχίου.

¢ Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας επί κτιρίου θα μπορεί να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της οριζόντιας ή καθέτου ιδιοκτησίας ως προς την επιφάνεια και το περίγραμμα της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας εφόσον η σημερινή πραγματική κατάσταση έχει δημιουργηθεί από τον χρόνο ανέγερσης – κατασκευής και αποτυπώνεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλονται τα υπόλοιπα περιγραφικά στοιχεία της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, οι καταστατικές εν γένει αναλογίες, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των οριζοντίων ιδιοκτησιών του κτιρίου. Η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών θα τεκμαίρεται.

Σημειώνεται, όπως επισημαίνουν, ότι το εν λόγω τεκμήριο θα τελεί σαφώς υπό την προϋπόθεση ότι στην εκάστοτε περίπτωση τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην παραπάνω ρύθμιση, και δεν θίγεται το δικαίωμα, οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, να αμφισβητεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή (π.χ. όταν η αυθαίρετη επέκταση δεν έχει γίνει κατά την ανέγερση της οικοδομής, αλλά αργότερα), προσφεύγοντας στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια κατά την ειδική διαδικασία της διαφοράς συνιδιοκτητών.

«Με τον τρόπο αυτό η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα αποκτήσει ουσιαστική αξία και θα καταστεί πραγματικό εργαλείο πλήρους αποκατάστασης όλων των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά το παρελθόν κατά τη σύνταξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των συστάσεων οροφοκτησίας, οι οποίες δεν λάμβαναν υπόψη τους την πραγματική κατάσταση του κτιρίου» τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ.

To Top