Οικονομία

Euroxx: Market Leader στην επενδυτική τραπεζική

1697548809 Snea default

Η Euroxx Securities αναδείχθηκε Market Leader στην επενδυτική τραπεζική από το EuromoneyEuromoney, τον πιο διακεκριμένο εκδοτικό οργανισμό έρευνας, διαπίστευσης και βράβευσης αριστείας για τον παγκόσμιο κλάδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το Euromoney θέσπισε την πιστοποίηση Market Leaders για να αναγνωρίσει την αριστεία στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και για να παρέχει διαπίστευση σε κορυφαία τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος οργανισμός παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, που κατέχει διαχρονικά εξέχουσα θέση τόσο στις συναλλαγές του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και στην επενδυτική τραπεζική. Το 2023 η Euroxx ηγήθηκε ή συμμετείχε σε συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου €5,7 δισ.

Επιπλέον, ενεργεί είτε κατ’ αποκλειστικότητα είτε από κοινού με άλλους συμβούλους για την πώληση Χαρτοφυλακίων Ανακτημένων Ακινήτων (ArrowII) και Μη-Εξυπηρετούμενων Απαιτήσεων (ενδεικτικά: Meadow, Catwalk, Nest, Navy) παραμένοντας σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές τόσο των Τραπεζών όσο και των Servicers για συμβουλευτικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Φορο-ανάσα για αγρότες

Παρατείνεται μέχρι και το τέλος Μαρτίου η δυνατότητα υποβολής στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ των στοιχείων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Με το μέτρο αυτό, οι αγρότες απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος κατά 50%, για πωλήσεις προϊόντων συμβολαιακής γεωργίας, που έχουν διενεργηθεί εντός του 2023 βάσει συμβάσεων εντός του 2023 ή νωρίτερα. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, κατά 50%, απαιτείται η πώληση του 75% των προϊόντων τους σε συλλογικά αγροτικά σχήματα ή μέσω συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας. Αντίστοιχα, παρατείνεται μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2024 η δυνατότητα υποβολής στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ των στοιχείων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας των παραγωγών, για την απαλλαγή τους από τον φόρο κατά 30%.

Εθελουσίες

Μετά την εθελουσία έξοδο προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς τον περασμένο Οκτώβριο, η τράπεζα προετοιμάζει ακόμα μία, η οποία, όπως λένε πηγές με γνώση του θέματος, θα πραγματοποιηθεί προς το καλοκαίρι. Πάντως, ύστερα από τη Eurobank (α’ τρίμηνο) και την Alpha Bank που θα ακολουθήσει. Στόχος της Πειραιώς είναι η μείωση του προσωπικού, όπως αναφέρεται και στο στρατηγικό πλάνο που έχει παρουσιάσει σε επενδυτές, αλλά και η ενίσχυση του wealth management που αποτελεί μια νέα πηγή εσόδων για όλες τις τράπεζες.

To Top