Η ΔΥΠΑ οργάνωσε με επιτυχία την εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας Τουρισμού», καθώς υπήρξε μαζική συμμετοχή, ιδιαίτερα από πολίτες.

Συγκεκριμένα, η προσέλευση των πολιτών ξεπέρασε τις 4.000, ενώ συμμετείχαν 100 επιχειρήσεις από τον κλάδο του τουρισμού και συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, που αναζητούν προσωπικό για 3.000 θέσεις εργασίας.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η σημερινή εκδήλωση επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι η διασύνδεση των εργαζομένων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αποτελεί την απάντηση στις απαιτήσεις της εποχής και αυτό, διότι φέρνει πιο κοντά τους εργαζόμενους με τις επιχειρήσεις, εν προκειμένου με τις 100 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και σε συναφείς επιχειρηματίες δραστηριότητες και αναζητούν 3.000 εργαζόμενους. Τέτοιες δράσεις συνιστούν μέρος των ενεργητικών πολιτικών, που εφαρμόζουμε, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας, της εθνικής οικονομίας και, φυσικά, των εργαζομένων μας. Στόχος μας είναι αυτές οι δράσεις να ενταθούν και να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό όχι μόνο για τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, αλλά και για καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας».