Οικονομία

Ενωση Μεσσηνίας: Παγκόσμια κατοχύρωση για την «Ελιά Καλαμάτας» ΠΟΠ

Στην καταχώριση και στο Διεθνές Μητρώο της Πράξης της Γενεύης, της Συμφωνίας της Λισαβόνας της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) «Ελιά Καλαμάτας» προχώρησε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Μεσσηνίας» με σχετική αίτησή του και την αντίστοιχη καταβολή των απαιτούμενων τελών.

Όπως επισημαίνει η Ένωση Μεσσηνίας, η Συμφωνία της Λισαβόνας αποτελεί συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή τους καταχώριση.

Η Πράξη της Γενεύης είναι μια συνθήκη την οποία διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας ελι(ΠΟΔΙ – WIPO). Επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας της Λισαβόνας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή τους καταχώριση ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις ονομασίες προέλευσης αλλά και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Επιπλέον, επιτρέπει σε διεθνείς οργανισμούς (όπως η ΕΕ) να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης της Γενεύης υποχρεούται να προστατεύει στο έδαφος του τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις των προϊόντων, που προέρχονται από άλλα συμβαλλόμενα μέρη.

Κάλυψη σε 72 χώρες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας – WIPO θα προστατεύσει περαιτέρω την «Ελιά Καλαμάτας» ΠΟΠ από την παραχάραξη, την απομίμηση και άλλες μη ανταγωνιστικές πρακτικές καλύπτοντας 72 χώρες.

«Συνεχίζουμε αταλάντευτα τις ενέργειες μας για την θωράκιση και προστασία της παγκοσμίως γνωστής προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης σε πείσμα όσων επιχειρούν με κάθε μέσο την κατάργηση/καταστρατήγηση της. Ενδυναμώνουμε και επενδύουμε στις εμβληματικές ονομασίες ΠΟΠ με όραμα, σχέδιο, επιστημοσύνη και σοβαρότητα», επισημαίνει η Ένωση Μεσσηνίας.

To Top