Οικονομία

Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, οι λειτουργικές επιδόσεις και οι εξαγωγές οδήγησαν την HelleniQ Energy σε 400 εκατ. ευρώ συγκρίσιμα EBITDA γ’ τριμήνου και σε 968 εκατ. ευρώ στο σύνολο του εννεαμήνου, με το πλάνο ενεργειακής μετάβασης να επιταχύνεται χάρη στην ωρίμανση των επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Τα αποτελέσματα στο γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν κυρίως από τα ισχυρά διεθνή περιθώρια διύλισης και τις επιδόσεις των εξαγωγών, την αυξημένη διαθεσιμότητα μονάδων και τις πολύ καλές λειτουργικές επιδόσεις σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου. Συγκεκριμένα, η παραγωγή πετρελαιοειδών αυξήθηκε κατά 5%, στους 3,65 εκατ. τόνους, και οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στους 3,84 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να ανέρχονται στο 46% των συνολικών όγκων πωλήσεων. Αυξημένη συνεισφορά είχε η εγχώρια εμπορία, αλλά και οι ΑΠΕ, καθώς αυξάνεται η εγκατεστημένη ισχύς. Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 300 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο 2023 (2022: 252 εκατ. ευρώ) και στα 462 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2023 (2022: 1.121 εκατ. ευρώ). Η μείωση των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων στο εννεάμηνο προέρχεται από την επίπτωση των τιμών στην αποτίμηση αποθεμάτων αργού και πετρελαιοειδών.

Mε βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου και τις προοπτικές για το σύνολο του έτους 2023, το ΔΣ της HelleniQ Energy Holdings αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

«Vision 2025»

Ο σχεδιασμός του στρατηγικού πλάνου «Vision 2025» αντικατοπτρίζει τις κύριες τάσεις της αγοράς και επικεντρώνεται στη βελτίωση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, καθώς και στην ανάπτυξη νέων. Σύμφωνα με την εταιρεία, η στρατηγική για την ενεργειακή της μετάβαση στηρίζεται α) στην αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για ενέργεια τα επόμενα έτη, με την παγκόσμια ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα να παραμένει ισχυρή για την επόμενη δεκαετία, β) στη μετάβαση σε οικονομία χαμηλού άνθρακα με αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας και, κυρίως, των ΑΠΕ, γ) στο θετικό μακρο-οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, με αυξανόμενες επενδύσεις και άνοδο του ΑΕΠ υψηλότερα του μέσου όρου της Ευρώπης, καθώς και βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η στρατηγική της HelleniQ Energy στοχεύει στην αξιοποίηση των ταμειακών ροών της για την περαιτέρω αναβάθμιση της αποδοτικότητας των κύριων δραστηριοτήτων και την επιτάχυνση των επενδύσεων στην ενεργειακή μετάβαση, στοχεύοντας σε μεγέθυνση της κερδοφορίας και αυξανόμενη συνεισφορά από πιο βιώσιμες δραστηριότητες.

ΑΠΕ

Στον κλάδο των ΑΠΕ, η HelleniQ Renewables διέθετε στο τέλος του γ’ τριμήνου εγκατεστημένη ισχύ 356 MW και έργα σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης με συνολική ισχύ 0,7 GW στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, μετά και την ολοκλήρωση σειράς συμφωνιών κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Επιπλέον, πρόσφατα ανακοινώθηκε μια νέα συμφωνία για εξαγορά έργων ΑΠΕ με συνολική ισχύ 26 MW στην Κύπρο, η δεύτερη εντός του 2023 στην κυπριακή αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία μας, αλλά και τη γεωγραφική διασπορά του χαρτοφυλακίου. Με τις παραπάνω συμφωνίες, ο Ομιλος επιταχύνει την ανάπτυξή του στον κλάδο των ΑΠΕ με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος τουλάχιστον 1 GW μέχρι το 2025, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη ανέρχεται σε 4,2 GW.

Η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων, που καταγράφηκε από την αρχή του έτους, αναστράφηκε κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου 2023, κυρίως λόγω των ανακοινώσεων του OPEC+ για επέκταση της μείωσης της παραγωγής έως το τέλος του χρόνου.

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά διαμορφώθηκε στους 1,65 εκατ. τόνους το γ’ τρίμηνο 2023, ως αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και της τουριστικής κίνησης, με την κατανάλωση βενζίνης και ντίζελ στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ζήτηση αεροπορικών καυσίμων ανήλθε στους 650.000 τόνους (στα ίδια επίπεδα με το γ’ τρίμηνο 2022), ενώ μικρή μείωση κατά 1% κατέγραψαν τα ναυτιλιακά καύσιμα στους 751.000 τόνους.

To Top