Ελλάδα

Διαγωνισμός καινοτομίας από την Κaizen Gaming και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

gojbfgm

Διαγωνισμός καινοτομίας από την Κaizen Gaming και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Kaizen Gaming και το Κέντρο ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνουν την έναρξη του πρώτου κύκλου του Προγράμματος Ανοικτής Καινοτομίας “DEEP TECH ARENA”. Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ομάδων που υλοποιούν υπηρεσίες και προϊόντα με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Ο κ. Γιώργος Κουράκος, Διευθυντής Καινοτομίας της Kaizen Gaming, δήλωσε: “Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με το Κέντρο ACEin για τη διοργάνωση του Προγράμματος Ανοιχτής Καινοτομίας “DEEP TECH ARENA”. Μέσω αυτού του προγράμματος, επιδιώκουμε να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και να υποστηρίξουμε τους νέους επιχειρηματίες στον ψηφιακό τομέα. Προσβλέπουμε στην ανακάλυψη επαναστατικών ιδεών και στη δημιουργία επιτυχημένων εταιρικών σχέσεων.”

Το πρόγραμμα DEEP TECH ARENA απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες, ομάδες ερευνητών, startups και spin-offs που αναπτύσσουν ήδη προϊόντα ή υπηρεσίες γύρω από τις θεματικές του προγράμματος. Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους εδώ, μέχρι τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, ώρα 23:55.

Οι προκλήσεις που καλούνται οι συμμετέχοντες να επιλύσουν, αφορούν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Καινοτόμες Λύσεις για τη Διαχείριση και Ανάλυση Αθλητικών Δεδομένων
  • Καινοτόμες Υπηρεσίες με τη χρήση του “Gen-AI” και “Computer Vision”
  • Καινοτόμες Εφαρμογές με τη χρήση της Επαυξημένης (AR), Εικονικής (VR) και Μικτής (MR) Πραγματικότητας
  • Καινοτόμες Λύσεις με τη χρήση του Gamification

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τα ακόλουθα οφέλη:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη της Kaizen Gaming ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας για την ανάπτυξη της πιλοτικής εφαρμογής σε πραγματικό περιβάλλον.
  • Υποστήριξη σε μορφή υπηρεσιών καθοδήγησης από το ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.
  • Χρηματικό έπαθλο έως 5.000 € για τις ομάδες που θα διακριθούν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα DEEP TECH ARENA και τον τρόπο συμμετοχής σ’ αυτό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

To Top